Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

Alles over zend(ontvang)ers en toebehoren.
Bericht
Auteur
Remco
Berichten: 675
Lid geworden op: 25 mar 2012, 15:39
Roepletters: PA3FYM
Locatie: Het Gooi

Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#1 Bericht door Remco »

Disclaimer:
Wat nu volgt is 'as is' en de gebruikelijke disclaimers inzake verantwoordelijkheden etc etc gelden.
Het geheel is reproduceerbaar. Er zijn inmiddels tientallen Condors aangepast.

Nota bene: mij bereiken soms verzoekjes om meerdere EPROMs te programmeren waarbij
de verzoeker anderen heeft beloofd 'zelf' EPROMs te programmeren. De verzoeker blijkt
vervolgens helemaal geen programmer te hebben en 'besteedt' feitelijk het programmeren uit aan mij.
Ik ben normaal niet zo kort van stof. Nu wel:
De firmware images staan online om zèlf EPROMs te programmeren en niet om over mijn rug
mooie sier te maken. Aan dit soort zaken werk ik niet mee. Zo, dat is er uit ; -)

Vanzelfsprekend ben ik bereid te helpen wanneer er niemand (in de buurt) is met
een programmer of wanneer je hulp nodig hebt om de RC-netwerkjes in te bouwen.

De (inmiddels) uitgestuiterde procedure voor het branden van de 2732 EPROM is als volgt:
1. Stuur mij een werkende (!) 2732 EPROM, geprikt in (piep)schuim, toe in een enveloppe (cf QRZ.com).
2. Doe hier een SASB (Self Addressed Stamped Bubbeltjesenvelope) bij.
3. Ik brand de EPROM en stuur deze mbv de SASB terug.

Updates: zie onderaan deze posting.

--------------

Inleiding.
Ja, ik weet, Condors/Teletrons/TMC's vallen in de categorie 'ouwe meuk', maar velen onder ons hebben
ze nog in gebruik / op de plank liggen en vinden het een handig apparaat om lokaal te gebruiken,
in de auto of voor 'erbij'.

De aangeboden firmware images zijn geschikt voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.
Ik was te lui om alle 40 ctcsstonen te herleiden en ben (op verzoek) tot 110.9 Hz gegaan.
Bij mijn weten is er een (1) repeater in ons Koninkrijk die 100 Hz ctcss als toonslot gebruikt.

Inzake FYM-ctcss:

Ultra korte uitleg: goto 1
Korte uitleg: goto 2
Uitleg en demystificatie: goto 3
Afregeling: goto 4

1. Klik.

2. 'Daily build' EPROM-images om enkele Condors/Teletrons/TMC's zonder FX315-ctcss encoderchip
toch te voorzien van ctcss middels een softwarematige oplossing en minimale hardware
modificaties staan hier.


3. Met de komst van PI3UTR met zijn ctcss-toonslot ontstond er bij sommigen wat 'gedoe' inzake
het 'open krijgen' van dit relais. Sommige amateurs met wat oudere apparatuur zonder ctcss-encoder
waren 'not amused'. Afgelopen week kreeg ik vragen omtrent CTCSS in-/ombouw in Condors/
Teletrons/TMC's die geen FX315-ctcssencoderchip bevatten.

Wat aanvankelijk een 'leuk idee' was, lijkt nu uit te groeien tot een oplossing die velen helpt hun 'old skool' Condor
'uit de kast te laten komen' als bijzet voor een (lokale) repeater of voor gebruik in de auto.

Wat ik doe (is overigens niet wereldschokkend ;- ), is pin37 (P26) van de microcontroller (uP) met het ritme
van de ctcsstoon laten reutelen. Hiervoor 'misbruik' ik de hardwaretimer interruptserviceroutine, die in de
'gebruikelijke' VFOza-software wordt gebruikt voor timingdoeleinden (o.a. pollen 5TVO-codes,
watchdogtimer packetmode, display uit, 2e functie voor toetsen etc).

De hardwaremodificatie is gevisualiseerd in de onderstaande jpg. Een kant van de 100n c'tjes zit aan massa.
De output van pin37 (in dit geval 88.5 Hz voor PI2NOS) is hier te zien.

De blokgolf op pin37 van de uP wordt via twee RC-netwerkjes (18k, 100n) via ~20k ontdaan van 'hoekige componenten'
en aangeboden aan de modulator (pin7 van de connector). Met de ~20k weerstand wordt de ctcss-zwaai ingesteld en
een zijde wordt aan de bovenkant van R8 (18k) gesoldeerd. Deze zijde van R8 zit aan pin7
van de connector (bij twijfel even met de Ω-meter meten) die naar de TX-VCO-modulator gaat.
Ik heb bewust niet de oorspronkelijke ctcssingang (waar de FX315 het ctcsssignaal injecteert) gebruikt omdat dit
punt te laagohmig voor de uP is.

Met deze opzet krijg ik probleemloos de TSQ -ook bij zwakke signalen- van mijn FT-857D open,
alsmede PI3UTR (77 Hz), PI2NOS (88.5 Hz). Nabouwers uit Nijmegen lukten het met ook PI3UTR en DB0EE (110.9 Hz).

Mogelijk kan de 21k5-weerstand nog wat groter of kleiner. Als iemand hier aan wil/kan meten, graag!
Op het 'gehoor' klinkt de FYM-ctcsstoon eender als de CTCSS-toon die door de FX315 wordt gegenereerd.

Wanneer de hardware-aanpassing is gedaan, moet de firmware worden geupdate.
Hier staan firmware images voor een aantal Condormodellen.
Deze images zijn ook getest met Condors/Teletrons/TMC's met een FX315 'on board' waarbij ik
de hardwaremodificatie heb ingebouwd.
Dit is wellicht 'dubbel op', maar ik moest toch wat hebben om te testen ;- )

Met menuoptie 88 (of 89) kan getoggled worden tussen FX315- (lage piep) of FYM-ctcss (hoge piep)

Mijn firmware images zijn kwa bediening (nagenoeg) gelijk aan de VFOza-images maar ik heb de
(originele spaghetti !!) source, voor zover mogelijk, enigszins opgeschoond.

De firmware images bevatten voor resp. VFOa en VFOb:

2m: PI3UTR (145.625 en -600 kHz TX-shift, 12.5 kHz raster, 77 Hz FYM-ctcss) en
145.225 (Gooise huisfrequentie), 12.5 kHz raster en geen CTCSS

70cm: PI2NOS (430.125 en +1.6 MHz TX-shift, 12.5 kHz raster, narrow FM, 88.5 Hz FX315-ctcss) en
PI2NOS (430.125 en +1.6 MHz TX-shift, 12.5 kHz raster, wide FM, 88.5 Hz FYM-ctcss) <- als test

Buiten de reeds voorgeprogrammeerde VFO-instellingen gaat het instellen van CTCSS-tonen als volgt:
druk op '*' (sterretje), er verschijnt '0000' op het display (omdat de 5TVO-code op 00000 staat).
Draai aan de dialknop om een toon in te stellen. Bevestig door de M/B-knop lang(er dan ~300 ms) in te drukken.
Bij loslaten klinkt er een lage piep. Toonnummer 00 = ctcss uit, 01 = 67 Hz ... 14 = 110.9 Hz, cf EIA/TIA RS-220 standaard.
Afhankelijk van de 'on board' aanwezigheid van een FX315 naar menuoptie 88 (of 89) draaien en B/M lang(er dan ~300 ms)
indrukken. Lage piep is FX315- en hoge piep is FYM-ctcss.

De 2m Condors/Teletrons/TMC's hebben met mijn images twee TX-shifts, -600 en +600 kHz.
De laatste shift is conform IARU-RII bandplan (144 - 148 MHz) dat o.a. in Curaçao wordt gebruikt (PJ2A).

Voor 70cm zijn de TX-shifts +1.6 en -7.6 MHz, zoals gebruikelijk. Er zit een optie in om automatisch -9.4 MHz
TX-shift te maken voor het hogere deel van de band (packet). Gebruikt iemand dit nog?

Om 'peekers en pokers' te faciliteren, heb ik de VFOa/b-instellingen vanaf $0c04 laten staan, zodat
in dat segment VFOa en VFOb met hun flaggetjes ingegeven kunnen worden wanneer andere opstart-
VFOa en VFOb frequenties wenselijk zijn.
Let op! Bit5 van de VFO-flags bepaalt nu 'narrow' (b5=0) of 'wide' (b5=1) TX-FM-zwaai.

Syntax: vanaf 0x0c04: VFO hi-byte (in BCD), VFO lo-byte (n*6.25 kHz), VFO-flags, ctcsstoonnummer in BCD.
Let op! Bit7 van het ctcsstoonnummer bepaalt de ctcss mode: b7=0 -> FX315-ctcss (indien on board), b7=1 -> FYM-ctcss.

Voorbeelden:
- DB0EE op 439.025 MHz in VFOa met een Condor46 zonder FX315, wide FM en -7.6 MHz TX-shift , 110.9 Hz ctcss, hi power: op $0c04 - $0c07: $39,$04,$65,$94
- idem, maar dan Condor46 met FX315-ctcss, narrow FM en hoge shift (-7.6 MHz), lo power: op $0c04 - $0c07: $39,$04,$44,$14

- PI3RTD op 145.675 MHz in VFOb met een Condor16 zonder FX315, narrow FM, -600 kHz TX-shift, 88.5 Hz ctcss, hi power: op $0c08 - $0c0c: $45,$6c,$43,$88
- PI3EHV op 145.700 MHz in VFOa met een Condor16 met FX315, narrow FM, -600 kHz TX-shift, 71.9 Hz ctcss, hi power: op $0c04 - $0c07: $45,$70,$43,$02

Split VFO werkt gewoon (ook met ctcss) maar opties met de CTCSS-DEcoder heb ik niet uitgetest
omdat ik die chipset niet heb.

Het uitzenden van 5TVO-codes (kort op de A-toets drukken) heb ik uitgezet (sommigen worden er horendol van ; -)
en er is geen CW-call ingegeven (voor de 'peekers en de pokers': daar staan allemaal nullen, maar dat kan
veranderd worden. De locaties voor callingave zijn intact gebleven). Lang indrukken A-toets geeft gewoon de 1750 Hz-toon,
alhoewel ik geen repeater (in Nederland) ken die deze 'aanpiepoptie' nog gebruikt.

4. Volgens de specificaties dienen de subtonen ~500 Hz zwaai te genereren. Dat lijkt weinig maar is eigenlijk
heel veel, zeker bij lage tonen. Voor de laagste toon (67 Hz) is de modulatie-index 500/67 = ~7.5 (!)
O.a. hierdoor worden lagere tonen beter en sneller gedetecteerd dan hoge(re) tonen. Het is dus
een slim en wijs advies van de VERON VHF-commissie destijds om voor Nederland regionale tonen
in het lage segment te kiezen.

Zoals hierboven (onder 3) gesteld, heb ik de waarde van de ~20k-weerstand proefondervindelijk en als volgt bepaald:
Tijdens ontvangst wordt het TX-vco van de 'gewenste frequentie weggetrokken' met +118.75 kHz zodat er een (klein/ruiserig)
signaaltje op een naburige ontvanger met ctcsstoonslot waarneembaar is/moet zijn.

Een andere methode is natuurlijk proberen of je over 'de' repeater heenkomt, maar daar worden velen 'ibbel' van.

Update1: 'CTCSS uit'-optie is nu ook geimplementeerd. M.a.w. 'to do' = fixed ; -)

Update2: Naar aanleiding van een verzoek van iemand die de modificatie succesvol heeft uitgevoerd, zijn de
ctcsstonen 103.5, 107.2 en 110.9 Hz (DB0EE) toegevoegd. Deze hogere tonen zijn 'tentative' omdat de precisie
afneemt. S.v.p. testen zodat ik de juiste timerwaarden kan invoeren.

Update3: Er zijn (29 jan) nieuwe firmwareversies beschikbaar. PA0FBK heeft onafhankelijk de tonen gemeten en
de 88.5 Hz toon 'past' nu beter, alsmede 82.5 en 94.8 Hz. Voorts zijn er in de images enkele
opties/verbeteringen/veranderingen toegevoegd. Hiervoor zal ik wellicht een aparte posting maken.

Hopelijk voel je je aangesproken om vorenstaande modificaties door te voeren en feedback te geven opdat het
uiteindelijke resultaat beter wordt.

Tot zover,

Remco, PA3FYM
Bijlagen
condor-303.zip
(642.93 KiB) 1859 keer gedownload
FYM-ctcss-condor-2.jpg
FYM-ctcss-condor-1.jpg
Laatst gewijzigd door Remco op 20 okt 2013, 23:17, 61 keer totaal gewijzigd.

Hevadr
Berichten: 7
Lid geworden op: 01 dec 2011, 09:08

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét ctcss ! UPD

#2 Bericht door Hevadr »

Remco, je hebt een pb

rexlisa
Berichten: 2
Lid geworden op: 27 aug 2011, 22:53
Roepletters: pd1rj

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét ctcss ! UPD

#3 Bericht door rexlisa »

Hallo Remco,

Samen met Johan (pd1mlb) hebben we 3 condors omgebouwd (gele stip, rode stip en blauwe stip) Werkt uit de kunst.
En nog bedankt voor de snelle update van het eprom bestand om de 110,9 van elten/emmerich erin te verwerken.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bedankt,
Johan (pd1mlb) en Rene (pd1rj) beide uit t nimweegse :)

PD1MLB
Berichten: 1
Lid geworden op: 18 jan 2013, 16:23
Roepletters: PD1MLB

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét ctcss ! UPD

#4 Bericht door PD1MLB »

Hallo Remco,
Zoals Rene al laat weten , hebben we inderdaat 3 condors op deze wijze gemodificeerd.
En idd bij laatste condor ipv 21k5 een 18k weerstand gebruikt waardoor zwaai iets groter is werk supper en gaat niet buiten de filters!
Ook de afwijking van de ctscss tonen vanaf 100 valt mee en werkt goed voorbeeld DB0EE.
Verder valt nog te vermelden dat in de drie conders er verschillende controllers zitten, namelijk de NEC en de thoshiba wat geen problemen opleverde.
En natuurlijk nogmaal dank, voor de snelle aanpassing software Eprom.
We volgen dit op de voet , mochten er nog aan passingen nodig zijn enof kom ik vreemde dingen tegen kom dan laat ik je dit weten.
Eindelijk naar 15 jaar weer eens iemand die nieuw leven blaast in de condors met nieuwe software en ontwikkelingen.

Dank namens alle condor gebruikers ,

Remco
Berichten: 675
Lid geworden op: 25 mar 2012, 15:39
Roepletters: PA3FYM
Locatie: Het Gooi

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#5 Bericht door Remco »

@pd1mlb:

Klopt, het kan zijn dat de 21k5-weerstand wat verkleind moet worden
om voldoende subtoonzwaai te krijgen. Er zal wel wat spreiding in de Condor-
printen zitten. Als je 18k hebt gebruikt, dan is de modificatie helemaal mooi:
3x 18k en 2x 100n. Lekker makkelijk ; -)

Remco

Gebruikersavatar
PA0ETE
Berichten: 5073
Lid geworden op: 21 feb 2006, 00:59
Roepletters: PA0ETE
Locatie: Amersfoort
Contacteer:

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#6 Bericht door PA0ETE »

hihi, hetzelfde als met jouw eproms gebeurt met de internetstreams die ik hier aanbied: er zijn in het verleden tientallen sites geweest die die ongevraagd aanboden, en er zijn er nog verschillende die dat doen (er zijn er ook die dat mét toestemming en/of medeweten doen). Ik heb er overigens geen enkel bezwaar tegen dat mensen de streams op hun site aanbieden. Dat wil ik alleen maar aanmoedigen. Ik ga echter wel een klein beetje scheef kijken als 1. mensen net doen alsof ze zelf de stream in de lucht brengen en de stream soms om dat te verhullen eerst naar audio terugbrengen en dan (met extra vertraging) opnieuw coderen, 2. het nog bonter maken en erbij vertellen dat ze flink in de buidel hebben getast om het allemaal mogelijk te maken (wat meermalen gebeurd is) of als een afdelingssite datzelfde doet en meldt met geld van de leden de stream in de lucht te hebben gebracht (wat ook enkele keren gebeurd is)

Ik zou daar uiteraard bij de betreffende sites tegen kunnen protesteren, en ik zou er ook makkelijk wat aan kunnen doen. Ik heb wel eens 's nachts om het te proberen als ik de de server, zoals af en toe uit de lucht moet halen vanwege een update, gekeken of wat ik hierboven beweer allemaal klopt. Het is natuurlijk zeer eenvoudig om enkele keren per dag een geluidsfragment mee te sturen dat de werkelijke herkomst van de streams bekend maakt.

Maar ik ben een aardige kerel. En bovenal is het doel van mijn streams vooral om onze hobby voor geïnteresseerden (zendamateurs of niet) op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Dat mensen de streams op liefst zo groot mogelijke schaal verspreiden draagt daar alleen maar aan bij.

Maar, en ik bedoel dit beslist niet om zuur te klinken, toch schuurt dit weleens een klein beetje. Credits bij de streams voor mij of voor onlinereceivers, waar ik nauw mee samenwerk zijn voor mij niet nodig. Dat wil ik zelfs niet eens per se. Maar doe asjeblieft niet alsof de spullen (en de van mij 'geleende' bandbreedte ervoor) door de site waarop de stream te horen is betaald zijn terwijl het geld ervoor in werkelijkheid uit mijn hobbybudget afkomstig is en uit de zakken van degenen die de bandbreedte van de streams belangeloos en geheel anoniem sponsoren :-)

(pfft, het is geloof ik een klein beetje off-topic, maar dit moest me toch even van het hart :-) )

PA0FBK
Berichten: 2
Lid geworden op: 24 jan 2013, 22:07
Roepletters: PA0FBK
Locatie: Nijmegen

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#7 Bericht door PA0FBK »

Ik heb twee Condor16's omgebouwd met de FYM-ctcss met goed resultaat :D
Omdat ik al eerder in een andere Condor16 een FX315 chip heb ingebouwd, kon ik mooi de subtone signalen eens vergelijken.

Gemeten op de modulator pin7:
FX315 geeft hier een mooie sinus van 200mVpp bij alle subtone frequenties.
De FYM-ctcss produceert 200mVpp bij 77.0Hz, bij 110.9Hz is dit afgezwakt tot ca. 150mVpp.
(Dus de 21K5 of 22K weerstand blijkt goed gekozen Remco :wink: )

FYM-ctcss geeft geen echte sinus, maar voldoet goed, het is iets meer hoorbaar door de hogere harmonischen.
De 150mVpp op 110.9Hz was bij mij nog voldoende om DB0EE aan te spreken.
Met de subtone 77.0Hz is hier goed te werken over PI3UTR.

Bij testen met een IC706 op toonslot merk ik dat subtone 88.5Hz soms een probleem heeft, soms reageert de IC706 niet op toonslot 88.5Hz en als ik het toonslot op 85.4Hz zet, reageert hij soms ook op de subtone 88.5Hz uit de 2 Condors, het lijkt een te grote afwijking van de 88.5 subtone?
Dit probleem treedt niet op bij de Condor met FX315 chip.
Dit wil ik nog nader onderzoeken door de frequentie van de subtones te meten.
Frank

Remco
Berichten: 675
Lid geworden op: 25 mar 2012, 15:39
Roepletters: PA3FYM
Locatie: Het Gooi

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#8 Bericht door Remco »

@PA0FBK:

Dank voor je feedback !

T.a.v. de 88.5 Hz subtoon, klopt. Dat heb ik vanmiddag ook gemeten.
De, in de huidige aangeboden (maar dat verandert nog :- ) images, toon lijkt
(iets) te laag. Toevallig zit de 88.5 Hz subtoon net 'op het randje' (+/- 80 us) en heb/had ik
'de lage variant' gekozen. Kies ik de 'hoge variant' (-80 us) dan werkt het een
stuk beter, zulks met een frequentieteller gemeten (wel lange gatetijd: 10 sec :\ ).

Ik ben bezig om de images aan te passen.

Inzake de golfvorm van de FYM-/software-ctcss subtoon: ik filter de blokgolf met twee RC-netwerkjes.
Dat ontdoet de blok van wat 'hoekige' componenten. Een perfecte sinus is het niet, maar het is beter
dan een blokgolf.

Remco
Laatst gewijzigd door Remco op 29 jan 2013, 01:01, 2 keer totaal gewijzigd.

PA0FBK
Berichten: 2
Lid geworden op: 24 jan 2013, 22:07
Roepletters: PA0FBK
Locatie: Nijmegen

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#9 Bericht door PA0FBK »

hallo Remco,

hierbij de subtonefrequenties zoals ik ze gemeten heb in mijn drie Condor16's.
Dus 1x met FX315 en 2x met fym-ctcss.
Het is altijd de vraag hoe nauwkeurig je kan meten, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit omdat
de 100Hz subtones van alledrie nagenoeg exact zijn (gehele deeltallen in de software, vermoedelijk?)
Verder meet ik de lichtnetfrequentie als 50.02Hz, dus nauwkeurigheid lijkt voldoende.


subt_Hz_______C16FX315__fout____C16fym-1__fout____C16fym-2__fout
01__67.0______67.08_____+0.08___66.85_____-0.15____66.86____-0.14
02__71.9______71.87_____-0.03___71.44_____-0.46____71.44____-0.46
03__74.4______74.34_____-0.06___73.98_____-0.42____73.98____-0.42
04__77.0______77.00______0_____76.69_____-0.31____76.70____-0.30
05__79.7______79.66_____-0.04___79.63_____-0.07____79.62____-0.08
06__82.5______82.52_____+0.02___81.73_____-0.77____81.71____-0.79
07__85.4______85.36_____-0.04___85.03_____-0.37____85.05____-0.35
08__88.5______88.64_____+0.14___87.44_____-1.06____87.43____-1.07
09__91.5______91.40_____-0.10___91.26_____-0.24____91.26____-0.24
10__94.8______94.89_____+0.09___94.01_____-0.79____94.01____-0.79
11_100.0______99.90_____-0.10___100.02____+0.02___100.03____+0.03
12_103.5_____103.41_____-0.09___103.30____-0.20___103.30____-0.20
13_107.2_____107.19_____-0.01___106.86____-0.34___106.85____-0.35
14_110.9_____110.87_____-0.03___110.64____-0.26___110.65____-0.25

Bij de FX315 chip zijn bijna alle afwijkingen kleiner dan 0.1Hz,
met een uitschieter van 0.14Hz.
De afwijking van subtones 06, 08 en 10 bij de fym ctcss zijn tamelijk groot,
die van 08 is wellicht te groot, deze komt in het grensgebied van de 07 subtone.
Remco, heb jij ongeveer dezelfde afwijking gemeten van ca. -1Hz bij tone 08?
Als ik het goed begrijp heb je dus een mogelijkheid bij de 88.5 subtone om 2x80us korter te gaan?
Dan zou de frequentie ongeveer 1.2Hz hoger moeten uitkomen, dus wordt dan ca. 88.6Hz,
een hele verbetering inderdaad.
Misschien zijn de 06 en 10 subtones ook nog wat beter te krijgen?

Opvallend is dat beide fym ctcss exemplaren nagenoeg gelijk zijn,
en dat de 100Hz subtone nagenoeg exact is, dus de afwijkingen ontstaan vermoedelijk
door de gebruikte/beschikbare deeltallen in de software en niet door een foute kristalfrequentie.


Update 30januari: Subtones van de nieuwe aangepaste image file c16.bin van Remco gemeten.

subt_Hz_______C16.bin____fout
01__67.0______66.86_____-0.14
02__71.9______71.44_____-0.46
03__74.4______73.98_____-0.42
04__77.0______76.70_____-0.30
05__79.7______79.62_____-0.08
06__82.5______82.80_____+0.30
07__85.4______85.05_____-0.35
08__88.5______88.65_____+0.15
09__91.5______91.26_____-0.24
10__94.8______95.44_____+0.64
11_100.0_____100.03_____+0.03
12_103.5_____103.30_____-0.20
13_107.2_____106.85_____-0.35
14_110.9_____110.65_____-0.25

De subtones 06 en 08 passen nu veel beter,
subtone 10 is ook verbeterd, deze is helaas wat doorgeschoten naar boven,
maar hier blijkt geen andere mogelijkheid te zijn.
Laatst gewijzigd door PA0FBK op 30 jan 2013, 01:42, 3 keer totaal gewijzigd.
Frank

pe1oes
Berichten: 2
Lid geworden op: 20 okt 2011, 09:00
Roepletters: pe1oes

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#10 Bericht door pe1oes »

Jammerde link van Remco werkt niet meer

Remco
Berichten: 675
Lid geworden op: 25 mar 2012, 15:39
Roepletters: PA3FYM
Locatie: Het Gooi

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#11 Bericht door Remco »

@PA0FBK:

Leuke meting!

Klopt, de spreiding is afkomstig van spreiding in de clockfrequentie
van de uP maar de deeltallen 'maken het verschil'.

Meer in detail:
De 'deeltallen' worden als volgt bepaald:
UItgaande van een clockfrequentie van 6 MHz is dus 1 clocktick
1/6000000 = 0.167 us. In de datasheet van de processor valt
te lezen dat er wat delers in de uP zitten, wat er uiteindelijk toe leidt dat
met een resolutie van 80 us de hardwaretimer interrupts kan genereren.

Wanneer je een pootje met 50% duty cycle laat reutelen, moet het pootje een periode
'hoog' zijn en een periode 'laag'. De hardwaretimer staat dus op 2x de ctcsstoonfrequentie
interrupts te genereren waarbij alternerend het uP-pootje hoog of laag gemaakt wordt.

De formule voor 'het deeltal' (X) wordt dan:
1 / [(256 - X) * 80us * 2 ] = ctcsstoon in Hz.

Dus b.v. theoretisch voor X = 175 --> 1 / [(256-175) * 80E-6 * 2] = 77.16 Hz

Echter, de interruptserviceroutine doet ook nog andere dingen. Het kan dus zijn
dat er soms 'iets meer gedaan moet worden' zodat dit extra clockcycles kost.
Ik heb het niet uitgeteld, maar in de praktijk komt de toon iets lager uit.
E.e.a. is dus een kwestie van tweaken om bij een gemiddelde Condor dus
een 'gemiddelde toon' te genereren. Vandaar ook mijn vraag om te testen
zodat ik de timerwaarden kan optimaliseren.

Ik was het afgelopen weekend druk met wat anders maar kom
zeker met een updated image waarin de 88.5 Hz 'beter past', alsmede
82.5 en 94.8 Hz.

Ikzelf heb in de vlugheid alleen aan de 77 Hz toon gemeten.
Zo gaf mijn frequentieteller (met Rb-tijdbasis) bij de 77 Hz-toon 76.7 Hz aan (gatetime 10 sec).
Dat is identiek met wat jij hebt gemeten.

ramon286
Berichten: 16
Lid geworden op: 06 dec 2008, 20:49
Roepletters: Pd5rhm
Locatie: veenendaal

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#12 Bericht door ramon286 »

Remco,

Even mijn complimenten voor je werk. Waanzinnig dat hiermee de condor een set blijft waarmee je anno 2013 gewoon goed mee kan werken.

Zelf heb ik geen condor 16 en 46 meer, maar ze waren erg goed. Nu gebruik ik enkel nog een condor standard met 72 kanalen en helaas geen enkele toon aan boord. Moet eerlijkheid halve zeggen dat deze set, ondanks zijn erg kleine bandbreedte van 2 mhz, het een superset is. Nooit een betere ontvanger gehoord. Zelfs dezene die hem heeft afgereld stond versteld. Ontvangst was rustiger en gevoeliger als zijn aor ar5000. Dus de condor rocks en is zeker geen afgeschreven oldtimer set die in de prullebak hoort.

Remco
Berichten: 675
Lid geworden op: 25 mar 2012, 15:39
Roepletters: PA3FYM
Locatie: Het Gooi

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#13 Bericht door Remco »

Hoi Ramon (en eventueel anderen die zich afvragen waarom ik me heb 'ontfermt'
over 'de Condor'(software),

Dank voor je leuke en spontane reactie. Het is eigenlijk puur toevallig dat ik
me met deze apparaten ben gaan bezighouden. Erger nog, ik had de 'Condor'
altijd (zogezegd) 'verdrongen' omdat ik me meer met lineaire modulatievormen
als SSB e.d. bezighield op VHF/UHF/SHF.

Het was mijn idee om in februari/maart 2012 in het Gooi wat leven in de brouwerij te brengen door
te kijken of de vers toegewezen 70 MHz-band het 'gemis' van PI2NOS kon oplossen. Iemand
binnen onze afdeling had een paar kratten TMC84's en ik heb een TMC84 van hem afgetroggeld om
zo de (bestaande) software op te schonen en te patchen voor 70 MHz (met al dan niet toeters
en bellen). Er zijn enkele tientallen TMC84's via onze afdeling verkocht (lees: spekken clubkas ;- )
en al snel daarna kwamen (nog meer kratten!) Condor3000's voor 70 MHz.

De reden dat ik me over de 2m versie heb 'ontfermt' was een hulproep van een amateur
in Curaçao die voor het IARU-RII ('US') bandplan software zocht met de aldaar
gebruikte repeatershifts. Hiertoe werd een ander echalon 'kratten' Condors aangewend
en verkreeg ik een TMC82. Toen per 1 jan 2013 PI3UTR met 'subtoon only access' kwam,
kwamen mijn oude programmeer-escapades inzake mijn oude repeater PI2FYM weer van pas.
Daar zat/zit namelijk dezelfde processor in en die zond m.b.v. de processor een 88.5 Hz toontje mee.

En ach, het is wellicht jaren '80-technologie (inmiddels ca. 30 jaar oud (!!) maar het formaat
van het apparaat en de prijs ervan is nog zodanig dat het handig is 'voor erbij'.

Remco

Gebruikersavatar
PD3WDK
Berichten: 8
Lid geworden op: 17 apr 2012, 14:36
Locatie: JO21JT

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#14 Bericht door PD3WDK »

Hoi Remco

Heel hartelijk bedankt voor de CTCSS modificatie voor de Condor16.
Het werkt perfect, en zo kan ik deze mooie apparaten naast lokaal verkeer ook weer gebruiken voor het werken via de repeaters.
Ik ben er blij mee, het is helemaal super.

PD3WDK
Ewoud
Kijk ook eens op mijn website http://home.kpn.nl/ewoud04/

Gebruikersavatar
PH2LB
Berichten: 1346
Lid geworden op: 06 mar 2013, 20:31
Roepletters: PH2LB
Locatie: Almelo/JO32HI
Contacteer:

Re: Condor zónder FX315/ctcss . . . . . . nu mét FYM-ctcss !

#15 Bericht door PH2LB »

Vandaag was de tweede hands eprom programmer bezorgt die ik via marktplaats op de kopt had getikt. De programmer is een oudje met software onder MS-DOS en windows 3.1 / 95 dus maar goed dat ik mijn oude Compaq windows 95 laptop niet naar het inzamelpunt witgoed had gebracht :wink:

Vanavond maar een eprom gebrand met de hierboven beschreven software en mijn Condor onderhanden genomen om de modificatie door te voeren. Paar testjes met een porto met CTCSS squelsh (ging perfect) en vervolgens via repeater PI3ZUT de veld test gedaan (ging ook perfect).

Remco, hartelijk dank voor het uitwerken van de modificatie. Helemaal top.
73, Lex

"Computers are fun, but there is more between one and zero"
www.ph2lb.nl . . . . facebook.com/PH2LB

Plaats reactie