Zendamateur.COM
http://www.zendamateur.com/

Regelgeving t.a.v. plaatsen antenne op een Koophuis
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=5&t=356
Pagina 2 van 4

Auteur:  PE2AAB [ 07 jun 2006, 12:52 ]
Berichttitel: 

PA5COR schreef:
Gewoon het boekje van de Veron halen, in dringende gevallen kun je zelfs contact opnemen met de auteur voor verdere hulp, deze kun je dan doorspelen aan je advocaat.

Ik neem aan dat deze de diverse uitspraken van de Hoge Raad ook wel op afroep heeft op zijn kantoor, hier is ook nog wel het een en ander te vinden.


Inmiddels heb ik iemand gevonden die het boekje heeft en waar ik het van mag lenen.

Ik houd iedereen op de hoogte via deze topic!

Auteur:  PE2AAB [ 10 jun 2006, 02:27 ]
Berichttitel:  Jurisprudentie

Ik heb net een brief opgesteld inzake mijn probleem met het plaatsen van een antenne op mijn dakkapel.

Naar dit soort brieven was ik op zoek. Zwart op wit de artikels, wetten enz. Hiermee kan men werkelijk met iets tastbaars per direct mensen met de neus op de feiten drukken.

Eventuele op of aanmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom!!

Citaat:
Geachte heer,

Ondergetekende, NAAM woonachtig te WOONPLAATS maakt hierbij bezwaar tegen uw besluit d.d. 11 mei 2006, waarbij hem de plaatsing van een antenne aan de achterzijde van zijn woning werd geweigerd.

Ondergetekende is door uw besluit rechtsreeks in zijn belangen getroffen en is van oordeel dat het besluit in strijd is met algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Daartoe moge het volgende dienen:

Ondergetekende is houder van een amateurradiozendvergunning klasse F, welke hem na daartoe afgelegd examen in radiotechniek en voorschriften werd verleend door de rijksoverheid, en dient voor deelname aan het radioverkeer in het kader van de Amateur Radio Dienst te kunnen beschikken over een adequate antenne-installatie.
De Amateur Radio Dienst wordt door de ITU-Radio Regulations (Conventie van Genève) gedefinieerd als: “Een Dienst van zelfontwikkeling, inter-communicatie en technische onderzoekingen, uitgeoefend door amateurs, zijnde behoorlijk bevoegde personen met belangstelling voor radiotechniek, uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder financieel belang.”

Volgens artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) heeft een ieder recht op vrijheid van meningsuiting.
Dit recht omvat onder meer het recht om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen of door te geven zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.

Slechts in bijzondere gevallen, genoemd in het tweede lid van artikel 10, mag dit recht worden beperkt, zoals ter voorkoming van wanordelijkheden of ter bescherming van de rechten van derden.

Uitgangspunt moet zijn dat het verdrag zoveel mogelijk zijn werking moet hebben, aangezien hier een fundamenteel recht in het geding is.
Volgens artikel 94 Grondwet vinden wettelijke voorschriften geen toepassing wanneer deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen.

Blijkens vaste jurisprudentie dienen inzake plaatsing van antennes door radiozendamateurs voorschriften van bestemmingsplannen, bouwverordeningen en welstandsbepalingen, voor zover deze die plaatsing niet toelaten, dan ook buiten toepassing te blijven wegens strijd met artikel 10 EVRM in verband met artikel 94 Grondwet, tenzij extreme gevallen zouden nopen tot een geoorloofde beperking ter bescherming van de artikel 10 lid 2 genoemde belangen.

In het onderhavige geval dienen de bepalingen van het bestemmingsplan, de bouwverordeningen en artikel 12 Woningwet (welstandsbepaling), voor zover deze aan plaatsing van de antenne in de weg staan, buiten toepassing te blijven op grond van artikel 10 EVRM in verband met artikel 94 Grondwet, c.q. dient vrijstelling/ontheffing te worden verleend waar die bevoegdheid gegeven is, aangezien zich in casus geen omstandigheden voordoet als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 EVRM (bescherming rechten van anderen) op grond waarvan een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting geoorloofd zou zijn.

In verband hiermee ontvangt u bijgaande enkele rechterlijke uitspraken, waarbij ondergetekende u in het bijzonder wijst op de aangestreepte passages. Naar deze uitspraken zal in dit bezwaarschrift nader worden verwezen.

Met vriendelijke groet,


Auteur:  angelo [ 10 jun 2006, 08:00 ]
Berichttitel: 

Tis en blijft internet en ook mensen die NIETS met zendamateurs te maken hebben kunnen dit bekijken... Ik zou effe je adres weghalen... :wink:

Auteur:  PA5COR [ 10 jun 2006, 11:42 ]
Berichttitel: 

Met andere woorden, exact wat ik dus al schreef.

Een en ander te vinden in de Electrons van een jaar of 3 terug, en in het aangemerkte boekje van PA0GMM.

Auteur:  Looking [ 25 jun 2006, 11:44 ]
Berichttitel: 

Net zoals er in de vorige antwoorden al werd verteld, dat hetzelfde voor schotelantennes geldt.

Soms geeft de rechter toch de huiseigenaar gelijk (Zie onderstaande link)

http://www.sat4all.com/forums/showflat. ... =0#1138458

Meestal vonnis door de kantonrechter, in hoger beroep zal men zeker winnen! Maar wie heeft de langste adem dat is meestal de vraag. Desnoods tot aan het Europese hof!

Dit geval speelde zich in Alphen a/d Rijn af!

Zelf heb ik eenmaal een probleem gehad met het plaatsen van een antenne. Werd op basis van "eigenlijk" niets geweigerd. Totdat er een half jaar later een umts antenne aan de overkant werd geplaatst, op een flat ook van dezelfde eigenaar. Ik heb om te zieken meteen bezwaar ingedient. Kreeg een hele nette brief terug. Twee maanden later kreeg ik onbeperkt toestemming om antennes te plaatsen. Later ben ik verhuist, maar de toestemming om te plaatsen heb ik nog. Ik heb alleen de ruimte nu niet meer!

Auteur:  angelo [ 25 jun 2006, 15:08 ]
Berichttitel: 

Geloof het of niet, der is wel een verschil of een zendamateur een antenne neerzet of iemand een schotelantenne. De eerste heeft namelijk al een vergunning voor de uitoefening van zijn licentiesmachtiging, de tweede wil iets 'extra's' ten opzichte van de kabel-tv... Voor rechters kan dat toch een verschil zijn.

Hier op het dak zitten in de twee schoorstenen van mijn huis nog de gaten van de RTV antennes die hier op het dak gestaan hebben. Maar ik weet zeker dat wanneer ik hier een fritzel 33 met een X50 erboven op op het dak zet dat er toch commentaar komt.

Auteur:  Looking [ 25 jun 2006, 16:34 ]
Berichttitel: 

Maar wil dat zeggen dat je met de licentie ook recht op plaatsen van een antenne krijgt?
Je wil met een licentie ook wat "extra" door het plaatsen van een grotere antenne!

Auteur:  angelo [ 25 jun 2006, 17:45 ]
Berichttitel: 

Nee, als NEDERLANDER heb je al het recht om een antenne naar keuze te plaatsen. Maar omdat je als zendamateur BETAALT voor gebruik, waar een antenne een integraal onderdeel van is, heb je nog effe iets meer 'recht' erop.

Daarom gelden voor satelietschotels andere regels dan voor andere antennes. Een satelietschotel is volgens de regels van de VROM beperkt tot 3m, terwijl een zendamateur antenne tot 5m vergunningvrij is.

Auteur:  PA5COR [ 01 jul 2006, 10:50 ]
Berichttitel: 

Het verschil met de schotel antenne en radiozendamateur antennes is er niet.

In het geval van de schotel eigenaar werd hem door de woning cooperatie een alternatief aangeboden, welke hem dan wel geld kostte, maar in feite kon hij de schotel plaatsen.

Ook miste hij een deel van zijn verweerschrift, en de thread doorlezende ook nogal wat jurispredentie.

In jouw geval heb je helemaal geen (werkend) alternatief aangeboden gekregen, deze zaak is dan ook geheel wat anders.

In het geval van schotels is het niet aan de rechter/woningbouw cooperatie om te bepalen wat van zenders je mag zien, al of niet extra ten opzichte van de kabel.

Het gaat om de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie garing, niet om de hoeveelheid of welke extra zenders je kan zien.

Bovendien met een 1.1 meter schotel draaibaar hier van 45 graden oost naar 45 graden west heb ik meer als 5000 tv kanalen en 4000 radio kanalen erbij.

Dat kan geen enkele (digitale) kabelaar aanbieden.

73,
Cor

Auteur:  echtepino [ 01 jul 2006, 21:01 ]
Berichttitel: 

Ik ben bang dat jullie allemaal verkeerd zitten, helaas ook voor mij.
Zo'n reglement en statuut van een VvE is echt bindend en heel erg legaal. Het is een geldige overeenkomst tussen alle leden (bewoners).
Dit heeft nix te maken met grondwet o.i.d.
Ik mag bijvoorbeeld geen antennes aan de gevel hangen, ik heb dus WEL een schotel OP mijn balkon die niet uitsteekt voor de gevel, is wel besproken in de ledenvergadering maar er is gelukkig nix aan te doen.
Het enige wat soelaas biedt is het reglement aanpassen of toestemming vragen aan de ledenvergadering.

Auteur:  PE2AAB [ 01 jul 2006, 21:53 ]
Berichttitel: 

echtepino schreef:
Ik ben bang dat jullie allemaal verkeerd zitten, helaas ook voor mij.
Zo'n reglement en statuut van een VvE is echt bindend en heel erg legaal. Het is een geldige overeenkomst tussen alle leden (bewoners).
Dit heeft nix te maken met grondwet o.i.d.
Ik mag bijvoorbeeld geen antennes aan de gevel hangen, ik heb dus WEL een schotel OP mijn balkon die niet uitsteekt voor de gevel, is wel besproken in de ledenvergadering maar er is gelukkig nix aan te doen.
Het enige wat soelaas biedt is het reglement aanpassen of toestemming vragen aan de ledenvergadering.


Dit klopt niet. Volgens het boek Amateurradio Antennes; een juridische leidraad gaat de grondwet net zo goed op in een situatie met een vereniging van eigenaren als in alle andere gevallen.

Auteur:  angelo [ 01 jul 2006, 22:00 ]
Berichttitel: 

dwangrecht gaat boven...

Zo kan je een contract op stellen dat ik jou mag lekschieten, maar als ik het doe, ondanks dat we een contract hadden, wordt ik aangeklaagd voor moord.

En dat komt omdat je moord niet kan 'wegtekenen'... Zo ook niet het recht op vrije ontvangst.

Auteur:  PE2AAB [ 02 jul 2006, 11:03 ]
Berichttitel: 

angelo schreef:
dwangrecht gaat boven...

Zo kan je een contract op stellen dat ik jou mag lekschieten, maar als ik het doe, ondanks dat we een contract hadden, wordt ik aangeklaagd voor moord.

En dat komt omdat je moord niet kan 'wegtekenen'... Zo ook niet het recht op vrije ontvangst.

Mooie manier om het te formuleren Angelo maar zo is het inderdaad.

En om die reden heeft mijn tijdelijk aangestelde voorzitter van de VVE nu een zware dobber aan het 'verwerken' van mijn brief.
Op de vraag of ik de wetsartikelen wilde toelichten was mijn antwoord aan hem: 'Elk Nederlandsch staatsburger wordt geacht de wet te kennen'.
Daarmee is hij heengegaan :-)

Ik wacht ondertussen iig. geduldig af. Min antennemastje ligt in de aanslag en de tegelvoet met tegels is blijven liggen waar hij lag.

In 15 minuutjes ben ik dus weer 'radioactief'

Auteur:  PA5COR [ 02 jul 2006, 11:20 ]
Berichttitel: 

Lees de hele thread nog maar eens door.

Een contract moeten tekenen omdat je anders de woning niet krijgt heet dus wurgcontract als daar bepalingen instaan die jou ONVERVREEMDBARE grondwettelijke rechten inperken.

Daar is genoeg jurispredentie over, maar laat je je hoofd hangen voordat je jezelf geinformeerd hebt, is het jouw probleem.

Wat J.F. Kennedy al eens zei, het enigste recht wat je hebt, is datgene waarvoor je bereid bent te vechten.

Het meeste is al gedaan voor je, boekje halen, jurispredentie opvragen, en daarmee een brandbrief naar de vereniging van eigenaren.

Cor

Auteur:  PE2AAB [ 02 jul 2006, 11:27 ]
Berichttitel: 

PA5COR schreef:
Lees de hele thread nog maar eens door.

Een contract moeten tekenen omdat je anders de woning niet krijgt heet dus wurgcontract als daar bepalingen instaan die jou ONVERVREEMDBARE grondwettelijke rechten inperken.

Daar is genoeg jurispredentie over, maar laat je je hoofd hangen voordat je jezelf geinformeerd hebt, is het jouw probleem.

Wat J.F. Kennedy al eens zei, het enigste recht wat je hebt, is datgene waarvoor je bereid bent te vechten.

Het meeste is al gedaan voor je, boekje halen, jurispredentie opvragen, en daarmee een brandbrief naar de vereniging van eigenaren.

Cor


Boekje=boek. En het ligt voor mijn neus Cor, Alles komt goed

Pagina 2 van 4 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/